Tuesday, 12 October 2010

Character Building 41.3B.12

Nama dan Tema Kelompok Observasi Makalah 
“Character Building” Kelas 41.3B.12


Kelompok 1
     Thema: GAYA HIDUP DAN SEKS BEBAS DI KALANGAN PELAJAR-MAHASISWA.
1.         Ahmad Ardiansyah – 41090704 (Ketua)
2.         Tedy Agustian – 41090711 (Wakil)
3.         Endah P. – 41090721 (Moderator)
4.         Widyanti – 41090702
5.         Dwi Trieka W. – 41090701
6.         Ririez Natassyah G. – 41090708


     Kelompok 2
Thema: PEREDARAN JARINGAN NARKOBA DAN HIV AIDS DI INDONESIA.
1.         Nia Quratul Ain – 41090707 (Ketua)
2.         Irwansyah – 41090713 (Wakil)
3.         Nining Purnama Sari – 41090706 (Moderator)
4.         Omah Siti Rohmah – 41090714
5.         Eka Nurhalimah – 41090719  


Kelompok 3
Thema: KEKERASAN, PREMANISME DAN KRIMINALITAS DI INDONESIA.
1.         Ade Dyndiah Sari – 41090726 (Ketua)
2.         Desi Puspita S. – 41090716 (Wakil)
3.         Retno Tri Astuti – 41090727 (Moderator)
4.         Febriyani Noor S. – 41090720
5.         Novi Syafrida – 41090679


Kelompok 4
Thema: PEMULUNG DAN ANAK JALANAN SERTA KEMISKINAN DI INDONESIA.
1.         Tati Susilawati – 41090651 (Ketua)
2.         Elfira Hapsari – 41090681 (Wakil)
3.         Nurmayanti. – 41090729 (Moderator)
4.         Fenny Junaidi – 41090676 
5.    Yogie Marlis N – 41090717


Kelompok 5
Thema: FENOMENA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN WARIA DI INDONESIA.
1.         Evi Yanti Sinaga – 41090718 (Ketua)
2.         Simon Gibson Aritonang – 41090730 (Wakil)
3.         Ferudiana Nenobais – 41090723 (Moderator)
4.         Sriwardani – 41090710
5.    Rizki Aditya – 41090703

Kelompok 6
Thema: SISTEM PENDIDIKAN, DOKTRINASI & KREATIFITAS ANAK DI INDONESIA. 
1.         Indah Pebrianty – 41090709  (Ketua)
2.         Penny Wijayanti – 41090712 (Wakil) 
3.         Meivi Lestari – 41090728 (Moderator)
4.    Rizky Aditya – 41090705
5.    Harie Pandapotan – 41090722
    6.    Okky Nusita -- 41090668

No comments:

Post a Comment